امکانات :

 

* قابلیت تعریف انواع رله ها و تجهیزات صنایع

* دریافت زمان از طریق GPS به روشهای سریال و یا اترنت

* دریافت زمان از طریق GPS به روشهای سریال و یا اترنت

* قابلیت تنظیم بازه زمانی برای سنکرون سازی

* قابلیت تعریف ساعت تابستانی مطابق با تقویم ایران

* مشاهده وضعیت تنظیم زمان در طول زمان

* بدون نیاز به سخت افزار خاص و یا جانبی

* قابل اجرا بر روی PC

* نصب بر روی Windows و یا Linux

* همراه با دانگل سخت افزاری

* قابلیت تعریف سطوح دسترسی متفاوت