ساماد چیست؟

دهیاری به عنوان نهاد متولی اداره امور روستا وتحقق بخش توسعه پایدار روستایی دارای وظایف متعدد گسترده ای میباشد.این وظایف در قانون شوراها ، اساسنامه، تشكیلات وسازمان دهیاری ها، قانون مدیریت پسماندها وآئین نامه اجرایی و برخی از قوانین دیگر تصریح شده است.

از وظایف مهم دهیار : کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم ، همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها ،ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار ، می باشد.

از اینرو شرکت پارس نیرو بنداد تصمیم گرفته است سامانه ای را طراحی نماید که بتواند پاسخگوی نیاز دهیار و ارسال اطلاعات جمع آوری شده روستایی به استانداری باشد. ساماد ( سامانه اطلاعات دهیاری ) به عنوان یکی از برترین سامانه جمع آوری و گزارش گیری اطلاعات روستاها و دهیاری ها در کشور شناخته شده است.

در شکل زیر فرم دهیار ی پر شده توسط دهیار را مشاهده می کنید که قرار است برای گزارش آماری به استانداری فرستاده شود.

Table Samad

نمایی از فرم پر شده توسط دهیار

ویژگی ها :

 • برنامه ریزی دقیق ، کارآمد
 • تهیه آمارهای دقیق و بروز
 • آگاهی از آخرین اطلاعات و آمار
 • امکان برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
 • افزایش سرعت دسترسی مدیریت استان و فرمانداران به اطلاعات

ویژگی ها :

 • امکان تعریف ساختارهای تقسیمات کشوری
 • ایجاد فرمهای متنوع وررد اطلاعات به تفکیک موضوع و سال شامل مشخصات روستاها، طرحهای عمرانی، اعتبارات هیاری،امکانات گردشگری ، ورزشی و ... ( در حال حاضر ۲۰ فرم با امکان افزایش / تغییر فرمها)
 • امکان تهیه گزارشات مختلف بر اساس تمامی آیتمهای موجود در فرمها
 • امکان گزارشگیری از تعداد روستاهایی که اطلاعات خود را وارد سامانه نموده اند
 • امکان ایجاد دسترسی های لایه بندی شده برای کاربران مختلف و حفاظت از اطلاعات وارد شده
 • امکان ایجاد فرمها، فیلدها و پرسشنامه های جدید